Ga naar inhoud

Vacature – Coördinator Horeca

Coördinator Horeca (38 uur)

DOEL VAN DE FUNCTIE

De Coördinator Horeca is verantwoordelijk voor het algemeen functioneren van de horecavoorziening binnen de Elfstedenhal, op zodanige wijze dat de kwaliteit van deze dienst richting gebruikers op het gewenste niveau wordt geleverd. De kern van de werkzaamheden ligt in het aansturen van medewerkers van de afdeling en het waarborgen van (een goede uitvoering van) alle processen die samenhangen met de horecavoorziening – bestaand uit het restaurant, to-go op het middenterrein en de te reserveren ruimten. In dat kader wordt functiehouder geacht actief mee te werken in de operationele uitvoering.

ALGEMEEN

 • Onderstaande beschrijving is een uiteenzetting van de verantwoordelijkheden en geen uitputtende opsomming van de werkzaamheden.
 • De functiehouder is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.
 • In het algemeen wordt functiehouder geacht te werken volgens de bedrijfscultuur en kernwaarden van de Elfstedenhal. Dat wil zeggen dat wordt verwacht dat medewerker authentiek, bekwaam en correct is en het beste voor heeft met gasten en collega’s. Medewerker is betrokken bij de werkzaamheden en overige bedrijfsactiviteiten. Open communicatie en service- en resultaatgerichtheid staan centraal.

POSITIE EN BEVOEGDHEDEN

Afdeling                : Horeca

Rapporteert aan  : Operationeel Manager

Functiehouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling Horeca, bestaand uit de Eerste Medewerker Horeca, Medewerker Horeca en Kok. Functiehouder fungeert als eerste aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers van de horecavoorziening en is, in nauwe samenwerking met de Operationeel Manager, verantwoordelijk voor voorraadbeheer binnen de horecavoorziening.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Het in overleg en samenwerking met de Operationeel Manager waarborgen van een juiste bezetting op de afdeling, bestaand uit beheer van de personeelsplanning (Shiftbase), check op geregistreerde uren door medewerkers en selectie en inwerken van nieuw personeel
 • Het in overleg en samenwerking met de Operationeel Manager vaststellen van de horeca begroting
 • Vaktechnisch en werkinhoudelijk leiden van de werkzaamheden op de afdeling Horeca. Een en ander omvat het toezien op een juiste taakverdeling op de afdeling, verstrekken van werkinhoudelijke instructies en controleren van juiste, tijdige uitvoering van werkzaamheden
 • Afsluiten van de horecakassa’s bij einde werkdag, bestaand uit het tellen van geld en opmaken van de afrekenstaat, een en ander in afstemming met de Operationeel Manager
 • Dagelijks aanleveren van inkoopverzoeken benodigde goederen en materiaal bij de Operationeel Manager, ten behoeve van een inkoopbeleid dat past bij verwachte afzet en dervingmarges
 • Verantwoordelijk voor een passend menu (inclusief prijsstelling, in afstemming met de Operationeel Manager) voor de horecavoorziening van de Elfstedenhal
 • Coördineren van de bereiding van gerechten, buffetten en dranken voor bezoekers, volgens afgesproken hoeveelheden, bereidings- en presentatiewijze
 • Adequaat handelen en ingrijpen – eventueel met inschakeling van collega’s en hulpdiensten – in geval van calamiteiten en verdachte omstandigheden of gedragingen

Verantwoordelijkheden gelijk aan de Eerste Medewerker Horeca

 • Laden en lossen van goederen, inclusief (toezien op) het aanvullen van (buffet)voorraden en koelingen volgens FIFO-principe en THT-normen
 • Coördineren en verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de horecavoorziening – inclusief keukenapparatuur – bestaand uit onder meer afwassen en het afvoeren van afval
 •  (Toezien op) naleving van voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo, HACCP, inclusief het bijhouden en aftekenen van HACCP registratielijsten

Verantwoordelijkheden gelijk aan de Medewerker Horeca

 • Aanspreekpunt voor gasten van de horecavoorziening en daarmee een representatief, professioneel visitekaartje voor de Elfstedenhal
 • Opnemen en uitserveren van bestellingen van gasten
 • Het gebruiksklaar maken van de restaurantruimte en/of zalen
 • Het correct afrekenen van gekochte goederen en zorgvuldig bedienen van de kassa (M-plus), bestaand uit het afrekenen van artikelen en verwerken van retouren

BENODIGDE KENNIS EN KUNDE

 • Mbo-4 Horeca
 • Sociale Hygiëne en HACCP
 • Aantoonbare ervaring met horeca, leidinggeven en voorraadbeheer

COMPETENTIES

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Commercieel inzicht
 • Plannen & organiseren
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig
 • Communicatief sterk
 • Flexibel

WAT BIEDEN WIJ?

Naast een unieke en sportieve werkomgeving heb je bij de Elfstedenhal:

 • Een drukke winter, maar daar tegenover staat veel vrijheid in de zomer
 • Gratis schaatsen én gratis schaatsles in de Elfstedenhal
 • Een marktconform salaris met een jaarlijkse CPI correctie, gebenchmarkt door een erkend HR bureau
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Pensioenopbouw
 • De gezelligste bedrijfsfeestjes!

Heb je interesse in bovenstaande functie? Stuur dan je CV en motivatie naar info@elfstedenhal.frl