Ga naar inhoud
LET OP: De Elfstedenhal is momenteel gesloten

PERSBERICHT

Campagne ‘Ik wil schoolschaatsen!’ van start in Fryslân

Door het ontbreken van winters met lange periodes natuurijs, komen steeds minder kinderen in contact met het ijs en missen zij daardoor de unieke winterervaring van het vrij bewegen en ‘it boartsjen’ op het ijs met hun vriendjes en vriendinnetjes. De Provincie Fryslân, Sport Fryslân, Gewest Fryslân, De Sven Kramer Academy en de 11SSchool hebben gezamenlijk de handen ineengeslagen om daar verandering in te brengen. Het ultieme gezamenlijke doel is dat ieder kind voor zijn of haar 13e een keer het plezier van schaatsen heeft ervaren.

Gezamenlijk hebben zij een schoolschaatsprogramma ontwikkeld dat niet alleen betaalbaar is, maar ook past bij de leefwereld van kinderen uit groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen drie schaatslessen en sluiten in de vierde les het programma af met een echte interactieve Elfstedentocht, de 11StedenBattle. Ter voorbereiding op de schaatslessen ontvangen alle deelnemende scholen een multidisciplinair lespakket aangeboden over de schaatssport. De groepsleerkracht kan de leerlingen middels de lespakketten voorafgaand kennis laten maken met de sport en de bijhorende disciplines. Daarnaast ontvangen zij ook een lesvoorbereiding voor een gymles schaatsen op het droge.

“Het doel van dit project is om in het 4e jaar 180 scholen aan het schoolschaatsen te krijgen, maar in één jaar is het ons al gelukt om 177 scholen naar het schoolschaatsen te krijgen. Dit is al 46% van alle scholen in Friesland, maar is nog plek voor veel meer scholen!” aldus Douwe de Vries (Sven Kramer Academy) en Klaas Siderius (Elfstedenhal). Daarom vond er op vrijdag 16 december de lancering van de campagne ‘Ik wil schoolschaatsen!’ plaats op het ijs van de Elfstedenhal, met als doel om nóg meer kinderen en scholen aan te steken om ook te komen schoolschaatsen. “Dit is de manier dat alle Friese kinderen de kans krijgen, hen recht eisen om het rijden te leren, die mooie beweging voelen, de vrijheid voelen.” aldus Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân).

Bij dit feestelijke moment was ook gedeputeerde Friso Douwstra aanwezig om figuurlijk het startschot van de campagne ‘Ik wil schoolschaatsen!’ te geven. Daarbij heeft ook hij zijn schaatsen ondergebonden en mee kunnen doen met de enthousiaste kinderen tijdens de 11StedenBattle.

Via www.ikwilschoolschaatsen.nl kunnen kinderen en/of ouders laten weten dat zij ook graag mee zouden willen doen met het schoolschaatsen. Zien we jou straks op het ijs?

Meer info over Schoolschaatsen: klik hier (Elfstedenschool) klik hier (SKA)

Contactpersoon: Sport Fryslân | Marije Plantinga, 06 51751207, marije@sportfryslan.nl